Hệ thống chữa cháy CO2

Hệ thống chữa cháy CO2 áp dụng để chữa cháy cho phòng chứa thiết bị điện, kho chứa chất lỏng dễ cháy, kho hóa chất,…

Khí CO2 không gây hư hại thiết bị

CO2 dập tắt lửa bằng cách giảm nồng độ oxy trong không khí xuống thấp hơn nồng độ oxy cần thiết để duy trì sự cháy (dưới 15%)

Hệ thống CO2 chúng tôi chuyên cung cấp

Nhãn hiệu cung cấp: UBE/Malaysia; Eversafe/Malaysia; SRI/Malaysia, Airfire/Ý