Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy cho bếp tại ECCO Bàu Bàng.

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam)

Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp tại nhà máy ECCO Bàu Bàng
Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp tại nhà máy ECCO Bàu Bàng

Công ty TNHH Đất Biển VN cung cấp và thi công lắp đặt thiết bị hệ thống chữa cháy cho bếp nhãn hiệu Range Guard/USA