Cung Cấp Lắp Đặt Hệ Thống Chữa Cháy Bếp Cho Tòa Nhà JABIL

Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp cho tòa nhà jabil
Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp cho tòa nhà jabil

Tên dự án: JABIL TP. Thủ Đức
Địa Chỉ: Lô I8 – 1 Khu Công Nghệ Cao TP. Thủ Đức
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp