Cung Cấp Lắp Đặt Hệ Thống Chữa cháy Bếp Tòa Nhà BITEXCO

Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp tòa nhà BITEXCO
Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp tòa nhà BITEXCO

Tên dự án: TÒA NHÀ BITEXCO
Địa Chỉ: 2 Hải Triều, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Bitexco Group
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp