Van Cổng

Van cổng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống chữa cháy bằng nước ngành PCCC và một số ngành công nghiệp như Ngành công nghiệp dầu khí, dược phẩm, sản xuất, ô tô, hàng hải. Nhà máy điện, xử lý nước, cấp thoát nước, nhiệt điện, thủy điện. Van cổng hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau như: Chất lỏng, khí, hơi, hóa chất.

Nhãn hiệu: ALEUM – KOREA