Đầu Dò Khói Cực Nhạy VESDA-E VEU

Đầu dò khói cực nhạy dạng hút VESD-E VEU là loại đầu dò cao cấp của dòng VESDA-E, phạm vi độ nhạy cực rộng, gấp 15 lần so với VESDA VLP, và cho phép thêm nhiều lỗ lấy mẫu không khí để gia tăng diện tích giám sát trong các ứng dụng có luồng không khí cao ít nhất 40%.

Mã hàng: VEU-A00, VEU-A10

Chứng nhận: UL, ULC, VdS, CE, ActivFire, EN 54-20, ISO 7240-20 (Class A (80 holes / Fire 1 = 0.015% obs/m ), Class B (80 holes / Fire 1 = 0.026% obs/m), Class C (100 holes / Fire 1 = 0.062% obs/m))