Đầu Dò Khói Cực Nhạy VESDA-E VEP

Đầu dò khói cực nhạy dạng hút VESDA-E VEP trang bị kỹ thuật phát hiện khói tiên tiến và mới nhất để cung cấp cho việc cảnh báo rất sớm và loại bỏ báo cháy giả tốt nhất cho nhiều ứng dụng. VESDA-E VEP cung cấp một loạt các tính năng có tính cách mạng đến giá trị của người dùng.

Mã sản phẩm: VEP-A00-1P, VEP-A00-P, VEP-A10-P

Chứng nhận: UL, ULC, FM, ActiveFire, CE, VdS, EN 54-20, ISO 7240-20, Four Pipe VEP (Class A (40 holes / Fire 1 = 0.028% obs/m), Class B (80 holes / Fire 1 = 0.027% obs/m), Class C (100 holes / Fire 1 = 0.056% obs/m))