Bình chữa cháy CO2 loại xe đẩy

Bình chữa cháy bằng khí CO2 dạng xe đẩy cũng giống như bình chữa cháy bột ABC loại xe đẩy thường được trang bị cho các khu vực nhà xưởng, kho bãi, hầm giữ xe,… hoặc những khu vực có diện tích rộng mà việc bố trí các bình chữa cháy xách tay không đảm bảo được hiệu quả chữa cháy.

Nhãn hiệu: EVERSAFE/MALAYSIA