Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động Sol khí Stat-X.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Hoàn Thiện

Địa điểm: Long An

Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy sol khí Stat-X
Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy sol khí Stat-X