Tuyên Truyền Công Tác PCCC

Tuyên Truyền Công Tác PCCC

Nâng cao hiểu biết của quần chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy. Làm cho quần chúng nhận ra và thấy được tác hại, ảnh hưởng to lớn của cháy nổ, những lợi ích có được khi thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy,…

Nâng cao trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, để quần chúng thấy được trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy là của toàn xã hội, là của mỗi công dân vì lợi ích thiết thân thì mỗi người phải lo việc phòng cháy và chữa cháy, từ đó quần chúng tự giác, tích cực tham gia công tác PCCC.

Nâng cao được khả năng, năng lực thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy cho quần chúng

Nội dung tuyên truyền, cổ động giúp quần chúng biết vận dụng những kiến thức, hiểu biết vào những hành động cụ thể thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Hướng dẫn quần chúng có khả năng, năng lực trong hành động, việc làm cụ thể thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy, để quần chúng biết phòng cháy tốt không để cháy nổ xảy ra và khi có cháy xảy ra thì chữa cháy có hiệu quả.

Khuyến khích quần chúng trang bị các thiết bị PCCC tối thiểu nhất cho hộ gia đình, nơi làm việc, kho bãi và khu vực sản xuất

Tuyên truyền công tác PCCC
Tuyên truyền công tác PCCC

Thiệt Hại Do Cháy, Nổ Gây Ra Rất Nghiêm Trọng

Nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại trực tiếp về người và tài sản mà còn để lại hậu quả nặng nề cho xã hội như: Ngừng trệ sản xuất kinh doanh, người lao động mất việc làm ảnh hưởng đến tính chất nhân đạo, bảo vệ con người của chế độ XHCN, tác động đến tư tưởng của những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Cháy xảy ra còn gây tác động xấu về an ninh trật tự – an toàn xã hội và môi trường sinh thái.

 

Liên hệ: Công Ty Chuyên Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống PCCC Tự Động

Công ty TNHH Đất Biển Việt Nam

  • Địa chỉ: Số 4, đường số 3 khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Mobile: 0918 134 763
  • Email: sales@pcccdatbien.com