Thi Công Hệ Thống Chữa Cháy Nitơ Cho Đài Truyền Hình Đồng Nai

Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy CO2 đài truyền hình Đồng Nai
Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy CO2 đài truyền hình Đồng Nai

Công Ty TNHH Đất Biển Việt Nam chuyên thi công hệ thống chữa cháy Nitơ và các hệ thống chữa cháy tự động khác.

Hệ thống chữa cháy khí Nitơ thường được thi công lắp đặt tại khu vực.

  • Phòng điều khiển, phòng xử lý dữ liệu
  • Phòng biến áp, bảng điện
  • Phòng điện thoại, phòng data center, phòng máy chủ (phòng server),…
  • Thiết bị viễn thông