Cụm Bơm Chữa Cháy

Thiết kế theo

  • Tiêu chuẩn NFPA 20, Hiệp hội PCCC Quốc Gia về việc lắp đặt bơm cố định cho PCCC.
  • Tiêu chuẩn AS2941, Cố định việc lắp đặt PCCC-Hệ thống cụm bơm.
  • Tiêu chuẩn AS2118, Hệ thống vòi phun chữa cháy tự động.
  • Tiêu chuẩn CP52, Quy tắc thực hành số 52 của Singapore về hệ thống vòi phun chữa cháy tự động.
  • Tiêu chuẩn UL – UL 448.

 

 

Danh mục: