Bình chữa cháy Stat-X loại quả ném

Bình chữa cháy Stat-X (Aerosol), (Sol khí)

Bình chữa cháy Stat-X loại quả ném là một thiết bị mới, được thiết kế để hỗ trợ rất hiệu quả cho lính cứu hỏa trong việc dập tắt các đám cháy và ứng dụng trong các trường hợp khẩn cấp khác.
Stat-X là khí sạch, không ảnh hưởng tới tầng ozone và không gây hại cho con người, áp dụng để chữa các đám cháy lớp A, B và C.
Nhãn hiệu: Fireaway
Xuất xứ: USA
Đạt tiêu chuẩn: UL Listed, ULC, ECB, ABS, MCA,…