Cung Cấp Lắp Đặt Hệ Thống Chữa Cháy Bọt Foam SAKATA INX EXPAINSION FACTORY

Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bọt Foam
Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bọt Foam

Tên dự án: SAKATA INX EXPAINSION FACTORY
Địa chỉ: KCN Singapore, Thị xã Thuận An, T. Bình Dương.
Chủ đầu tư: Sakata Inx Vietnam Co.,Ltd
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống chữa cháy bọt Foam