Cung cấp và thi công hệ thống chữa cháy bằng khí Novec 1230

Lắp đặt HT chữa cháy Novec 1230
Lắp đặt HT chữa cháy Novec 1230