Cung Cấp Lắp Đặt Hệ Thống FM 200 Cho Bệnh Viện Quốc Tế Bình Dương

Cung cấp lắp đặt hệ thống FM-200 cho công trình bệnh viện quốc tế Becamex Bình Dương
Cung cấp lắp đặt hệ thống FM-200 cho công trình bệnh viện quốc tế Becamex Bình Dương

Hệ thống chữa cháy khí FM-200 lắp đặt cho bệnh viện, phòng chứa thiết bị đắt tiền.

  • Không ảnh hưởng môi trường và sức khỏe con người
  • Không gây hư hại thiết bị
  • Không tốn công làm vệ sinh sau khi phu xả

Tham khảo thêm hệ thống chữa cháy khí FM-200