Thi công hệ thống Novec 1230 tại ngân hàng HSBC Bank

Thi công hệ thống chữa cháy khí Novec 1230