Thi Công Hệ Thống Chữa Cháy Nitơ Cho Đài Truyền Hình Đồng Nai

Thi công hệ thống chữa cháy Nitơ tại đài truyên hình Đồng Nai
Thi công hệ thống chữa cháy Nitơ tại đài truyền hình Đồng Nai

Công Ty TNHH Đất Biển Việt Nam chuyên thi công hệ thống chữa cháy Nitơ và các hệ thống chữa cháy tự động khác.

Hệ thống chữa cháy khí Nitơ thường được thi công lắp đặt tại khu vực.

  • Phòng điều khiển, phòng xử lý dữ liệu
  • Phòng biến áp, bảng điện
  • Phòng điện thoại, phòng data center, phòng máy chủ (phòng server),…
  • Thiết bị viễn thông