Cung Cấp Lắp Đặt Hệ Thống Stat-X Cho Fairfield

Công ty Đất Biển Việt Nam chuyên tư vấn thiết kế cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy Stat-X, tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi luôn đảm bảo uy tín chất lượng và chuyên nghiệp

Hệ thống chữa cháy Stat-X áp dụng cho những khu vực:

  • Phòng điều khiển, phòng máy chủ, trung tâm xử lý dữ liệu (phòng server, data center)
  • Phòng biến áp, bảng điện
  • Phòng điện thoại
  • Thiết bị viễn thông
  • Phòng máy tàu biển, tàu nhỏ
  • Kho chứa khí và chất lỏng dễ cháy
Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy Stat-X cho tòa nhà Fierfield 
Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy Stat-X cho tòa nhà Fierfield