Cung cấp & lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp cho Công Ty Du Lịch Biển Nam Hùng

Cung cấp hệ thống chữa cháy bếp
Cung cấp hệ thống chữa cháy bếp

Tên dự án: CÔNG TY DU LỊCH BIỂN NAM HÙNG
Địa chỉ: Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh
Hòa
Chủ đầu tư: Công Ty Du Lịch Biển Nam Hưng
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp