Cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp cho tòa nhà JABIL

Cung cấp chữa cháy bếp tòa nhà Jabil

Tên dự án: JABIL
Địa Chỉ: Khu Công Nghệ Cao Quận 9
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống chữa cháy bếp