Category Archives: Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống PCCC

Thi công lắp đặt hệ thống PCCC uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp.

Chuyên thi công hệ thống chữa cháy Stat-X Aerosol, hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200, hệ thống chữa cháy khí Novec 1230, hệ thống chữa cháy khí Nitơ (IG-54, 100, 541), hệ thống chữa cháy bằng khí CO2, hệ thống chữa cháy bằng bọt Foam, chữa cháy bếp Range Guard.

Nhận thi công lắp đặt PCCC trên cả nước.